Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Cyberbezpieczny Samorząd - audyty i szkolenia

Oferujemy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w związku z dofinansowaniem w projekcie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd, dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego.
Nasze usługi skupiają się w dwóch obszarach:

Obszar organizacyjny
  1. Opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym m.in.: wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), analiza ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. w zakresie procedur: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych itp.             
  2. Audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przeprowadzany przez wykwalifikowanych audytorów, przygotowanie podmiotu do certyfikacji/recertyfikacji SZBI dotyczącej zgodności z normami.
Obszar szkoleniowy    
  1. Podstawowe szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST).              
  2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.             
  3. Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (lub planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego.          
  4. Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i sprawdzać reakcję personelu na dane zdarzenia, w szczególności  sposób realizacji przyjętych procedur przez specjalistów posiadających określone obowiązki w ramach SZBI.
Przeprowadzamy kompleksową diagnozę cyberbezpieczeństwa, w tym analizę dostępnej dokumentacji, a następnie  wskazanie niezbędnych aktualizacji.

Organizujemy szkolenia świadomościowe dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni, które pomogą poprawnie  reagować na wszelkiego rodzaju zdarzenia teleinformatyczne.

Oferujemy także pomoc w wypełnieniu Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy oraz przedstawienia indywidualnej wyceny.