Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Skan bezpieczeństwa sieci

Szybka ocena bezpieczeństwa sieci komputerowej lub serwera przy użyciu automatycznych narzędzi. To najbardziej podstawowy sposób weryfikacji stanu bezpieczeństwa infrastruktury IT w organizacji wykonywany przez WCSS.
  • Działania prowadzone z zewnątrz i/lub wewnątrz sieci.
  • Użycie powszechnie dostępnych oraz komercyjnych (np. Nessus) skanerów bezpieczeństwa.
  • Możliwe wykrycie ewidentnych podatności i słabości infrastruktury.
  • Rezultatem działań jest widok sieci z zewnętrznej perspektywy Internetu i potencjalnych atakujących.
  • Zleceniodawca otrzymuje raport tworzony na bazie zebranych wyników, weryfikowanych oraz opracowywanych przez audytora.

Dla jednostek Politechniki Wrocławskiej usługa jest nieodpłatna. 

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.