Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Szkolenia

Przeprowadzenie gotowego bądź profilowanego szkolenia z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa IT.

 Obecnie prowadzimy szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:
  • Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych
  • Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows
  • Bezpieczeństwo struktur opartych o Unix/Linux
  • Informatyka śledcza i analiza danych
Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie WCSS lub Klienta. Możliwe jest uzgodnienie szczegółowego profilu szkolenia lub poszerzenie go o wybrane zagadnienia.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.