Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

System kolejkowy SLURM

Narzędzie służące do uruchamiania zadań na zasobach obliczeniowych.
Umożliwia:
  • dobieranie zasobów obliczeniowych do potrzeb użytkownika zdefiniowanych poprzez komendy systemu kolejkowego;
  • uruchamianie zadań zrównoleglonych, tablicowych czy zadań wykorzystujących dodatkowe zasoby sprzętowe (np. GPU) lub dedykowane oprogramowanie;
  • tworzenie zależności między zleconymi zadaniami oraz informowanie użytkownika o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywanego zadania.
Dostęp do systemu kolejkowego odbywa się za pośrednictwem serwera dostępowego ui.wcss.pl na który można zalogować się przez zdalny pulpit (NoMachine) lub za pośrednictwem terminala (ssh). 

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz szczegółowych informacji? Napisz do nas i zapytaj o usługę.