Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konferencja "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej"

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS) zaprasza na konferencję pt. "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej", która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. we Wrocławiu, w bud. D-21 PWr. Zapraszamy do rejestracji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

 • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
 • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
 • potrzeb zmian organizacyjnych,
 • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
 • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja ma na celu omówienie potencjalnych utrudnień w zrównoważonym rozwoju jednostek naukowych oraz prezentację rozwiązań i narzędzi oferowanych przez WCSS, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy organizacji pracy. Zagadnienia omawiane podczas sesji „Narzędzia pracy grupowej w e-science.pl” są wprowadzeniem do planowanych szkoleń specjalistycznych, które będą organizowane dla personelu zainteresowanych jednostek.

Adresaci konferencji
Adresatami konferencji są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach naukowych oraz badawczych, w szczególności menedżerowie laboratoriów, projektów, zakładów i katedr.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration/.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo:

Agnieszka Kwiecień, 2015-03-04
 • WCSS na antenie Radia LUZ

  Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.