Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konferencja "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej"

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS) zaprasza na konferencję pt. "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej", która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. we Wrocławiu, w bud. D-21 PWr. Zapraszamy do rejestracji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

 • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
 • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
 • potrzeb zmian organizacyjnych,
 • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
 • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja ma na celu omówienie potencjalnych utrudnień w zrównoważonym rozwoju jednostek naukowych oraz prezentację rozwiązań i narzędzi oferowanych przez WCSS, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy organizacji pracy. Zagadnienia omawiane podczas sesji „Narzędzia pracy grupowej w e-science.pl” są wprowadzeniem do planowanych szkoleń specjalistycznych, które będą organizowane dla personelu zainteresowanych jednostek.

Adresaci konferencji
Adresatami konferencji są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach naukowych oraz badawczych, w szczególności menedżerowie laboratoriów, projektów, zakładów i katedr.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration/.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo:

Agnieszka Kwiecień, 2015-03-04
 • Szkoła letnia PRACE 2019

  Zapraszamy studentów do udziału w programie letnich praktyk w europejskich centrach HPC.

 • 15. nabór wniosków o granty obliczeniowe DECI

  Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków o dostęp do zasobów obliczeniowych w ramach programu DECI, który umożliwia nieodpłatne korzystanie z najsilniejszych systemów HPC w Europie.