Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi WCSS z certyfikatem

Certyfikat został stworzony przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton). Jest przyznawany dostawcom usług chmurowych, którzy swoje centra danych ulokowali na terenie Polski.

Znak potwierdza nie tylko rzetelność podmiotu, któremu został przyznany, ale także fakt, że respektuje on wartości promowane przez ośrodki zrzeszone w PDCA. Obok najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań informatycznych, do wartości tych należą także: gwarancja zgodności świadczonych usług z prawem polskim i unijnym, troska o tworzenie miejsc pracy dla rodzimych inżynierów i programistów oraz wspieranie krajowej gospodarki.

AAG, 2021-04-22
  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

  • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

    Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

  • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

    Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.