Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe wspiera działanie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.dbc.wroc.pl), udostępniając na jej potrzeby cztery szybkie serwery i dedykowane zasoby dyskowe. Zbiory cyfrowe biblioteki składowane są na infrastrukturze Centrum, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych oraz przestrzeń do ich przechowywania o pojemności kilku petabajtów.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) jest regionalną biblioteką cyfrową, udostępniającą obiekty cyfrowe z wyselekcjonowanych zbiorów 21 instytucji kultury - uczestników Konsorcjum DBC. Koordynatorem Konsorcjum jest Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr. Dostępne są różnego typu publikacje m. in.: książki, czasopisma, grafiki, mapy, a także materiały multimedialne. Oferta biblioteki, licząca obecnie blisko 25 tys. publikacji stale się rozszerza.

Celem funkcjonowania Konsorcjum DBC jest ochrona piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, szczególnie związanego z regionem (Dolny Śląsk, historyczny obszar Śląska), poprzez jego digitalizację i archiwizację, a także umożliwienie szerokiego dostępu do zasobów; udostępnianie i promowanie dorobku naukowego środowiska akademickiego Dolnego Śląska, a także dostęp do materiałów dydaktycznych.

Użytkownik strony DBC ma swobodny i bezpłatny dostęp do zbiorów, bez konieczności rejestrowania konta i dopełniania dodatkowych formalności.

DBC wraz z innymi bibliotekami w kraju tworzy system rozproszonych zasobów cyfrowych dostępnych poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych oraz europejską multimedialną bibliotekę cyfrową EUROPEANA.

Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra, w wersji 5.7.2

Zachęcamy do korzystania z zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl

  • WCSS na antenie Radia LUZ

    Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

  • Dostęp do sieci Internet w PWr - zmiana serwerów nazw (DNS)

    Administratorzy Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przygotowują w nocy z 5 na 6 grudnia 2021 r. zmianę działania serwerów nazw (DNS) wykorzystywanych w całej naszej sieci akademickiej, więc również przez społeczność Politechniki Wrocławskiej. Wprowadzane przez administratorów zmiany mogą mieć wpływ na poprawną pracę Państwa komputerów stacjonarnych. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią komunikatu. Został on przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi.

  • Obradowała Rada Użytkowników WASK

    Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.