Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PL-Grid

PLGrid NG

Projekt PLGrid NG (Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki) to kolejny projekt rozwijający Infrastrukturę PL-Grid. Jego głównym celem było opracowanie i wdrożenie dedykowanych dziedzinowych usług obliczeniowych dla szeregu dyscyplin naukowych, uznanych jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań.

Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Więcej ...

Infrastruktura PL-Grid

PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa o zasięgu krajowym budowana od 2008 r. przez 5 polskich centrów KDM: ACK Cyfronet AGH, ICM UW, PCSS, CI TASK oraz WCSS.

Budowie infrastruktury towarzyszyły następujące projekty badawcze: Projekt PL-Grid PLGrid Plus oraz PLGrid NG.

Więcej ...

PLGrid Plus

Projekt PLGrid Plus jest kontynuacją projektu PL-Grid. Jego głównym celem było umożliwienie polskim środowiskom naukowym szerokiej współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności w obszarze e-Science.

Najważniejszym zadaniem projektu było przygotowanie specyficznych środowisk obliczeniowych, w tym usług i rozbudowanej infrastruktury wraz z oprogramowaniem oraz dostosowanie ich do potrzeb różnych grup naukowców. Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Więcej ...

Projekt PL-Grid

Projekt PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid) miał na celu budowę otwartej, ogólnopolskiej infrastruktury gridowej, wspierającej badania naukowe prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły. W wyniku prac prowadzonych w projekcie powstała Infrastruktura PL-Grid, która dostępna jest nieodpłatnie dla polskich naukowców.

WCSS odpowiadał za realizację zadania Z6 "Bezpieczeństwo infrastruktury" i uczestniczył w pracach nad budową infrastruktury sprzętowej, ustanowieniem Centrum Operacyjnego oraz zapewniał użytkownikom szkolenia i wsparcie.

Więcej ...

  • Rozpoczął się 9. nabór do programu SHAPE

    Zachęcamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

  • Konferencja: AZON - cyfrowe partnerstwo dla nauki

    Zapraszamy na konferencję poświęconą Atlasowi Zasobów Otwartej Nauki - platformie, której celem jest poprawa dostępności i zwiększenie jakości zasobów naukowych oraz ułatwienie ich ponownego wykorzystywania.

  • 19. nabór wniosków o granty PRACE

    Kolejny raz można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC. W ramach naboru udostępniono specjalną ścieżkę aplikacyjną dla przedsiębiorców (Industry Track).