Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

AZON

AZON

Projekt AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl miał na celu poprawić dostępność, jakość i zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Najważniejszym zadaniem projektu było cyfrowe udostępnienie danych naukowych w sposób otwarty i spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.

Więcej ...

AZON 2.0

Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 to druga edycja projektu realizowanego w latach 2016-2019. Ma na celu dalsze zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz zwielokrotnienie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych.

Więcej ...