Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Dariah.lab

Dariah.lab

Założeniem projektu Dariah.lab jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Będzie ona służyć pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji zróżnicowanych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Więcej ...