Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Krajowy Magazyn Danych

Status: Zakończony

Krajowy Magazyn Danych (KMD) to projekt realizowany w latach 2008-2010. Projekt miał na celu zbudowanie systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN.

Głównym zastosowaniem systemu jest usługa tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji (ang. Backup/Archive), dla instytucji akademickich, edukacyjnych, samorządów oraz innych instytucji publicznych.

Podsumowanie

  • Data rozpoczęcia: 2008
  • Data zakończenia: 2010
  • Koordynator: IChB PAN - PCSS
  • Finansowanie: MNiSW
  • Strona informacyjna projektu: http://kmd.pcss.pl/

Kontakt

Bartłomiej Balcerek
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202079
email: bartlomiej.balcerek@wcss.pl