Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Usługi

Obszary działalności

KDM

Komputery Dużej Mocy

Jednym z obszarów działania WCSS jest udostępnianie serwerów obliczeniowych do badań naukowych. Serwery te określane są mianem Komputerów Dużej Mocy (KDM). Udostępniamy sprzęt i oprogramowanie.

więcej
WASK

Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa

Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie, instytuty naukowe, szkoły oraz szpitale, zapewniając im dostęp do krajowej sieci PIONIER i europejskiej GEANT2 oraz do Internetu. Jej infrastruktura obejmuje 23 węzły i ponad 140 km tras światłowodowych.

więcej
BADANIA I ROZWÓJ

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

WCSS uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych zajmujących się rozwijaniem i bezpieczeństwem infrastruktur gridowych i HPC (ang. High Performance Computing) oraz badaniem nowych technologii i optymalizacją aplikacji naukowych.

więcej

Aktualności

WCSS w liczbach

Doświadczenie

Współpracują z nami

Uniwersytet Wrocławski

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Współtwórca i klient WASK.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

Współtwórca i klient WASK.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Klient WASK.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Klient WASK.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Klient WASK.

Centrum Technologii Audiowizualnych

Klient WASK.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Klient WASK.

Centrum Badań Kosmicznych

Klient WASK.

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Klient WASK.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Klient WASK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Klienci WASK - MPWiK Wrocław, MPWiK Lubin.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED

Klient WASK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet

Klient WASK

Diagnostyka S.A.

Klient WASK

Wojskowy Szpital Kliniczny

Klient WASK

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Klient WASK.

WRO Centrum Sztuki Mediów

Klient WASK

Szkoły średnie we Wrocławiu

Klienci WASK - m.in. LO nr 1, LO nr 2, LO nr 3, LO nr 7, LO nr 12, LO nr 9, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 18

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Klient WASK.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Klient WASK.

Instytut Elektrotechniki

Klient WASK.

LODMAN Miejska Sieć Komputerowa

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

CYFRONET

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

KIELMAN

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

LUBMAN

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

Politechnika Częstochowska

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

Uniwersytet Wrocławski

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

ICM

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

CI TASK

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

Urząd Miejski w Złotoryi

Odbiorca usług realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

Urząd Gminy Złotoryja

Odbiorca usług realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

MPWiK Wrocław

Odbiorca usług realizowanych przez Zespół Bezpieczeństwa Informacji.

Doświadczenie i potencjał

PRACE-LAB

PRACE-LAB ma na celu budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W wyniku realizacji projektu zostanie podniesiona wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej oraz nastąpi rozszerzenie infrastruktury składowania danych.

AZON 2.0

Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 to druga edycja projektu realizowanego w latach 2016-2019. Ma na celu dalsze zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz zwielokrotnienie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych.

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji realizowany jest z myślą o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i nowoczesnej infrastrukturze umożliwi prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji. Realizuje go konsorcjum składające się z 21 instytucji naukowych.

Beesensor

Projekt Beesensor miał na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi monitorujących występowanie chorób pszczelich, w szczególności zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia warrozą w rodzinach pszczoły miodnej. Wraz z realizacją projektu została opracowana platforma analityczna służąca do określania dobrostanu rodzin pszczelich.