Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON U3 - Usługi kampusowe

Status: Projekt zakończony / Usługa dostępna

W ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”  Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe  współuczestniczyła w realizacji Usług kampusowych dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).

Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjna strukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie. Infrastruktura jest zdolna zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach.

Oferta usług kampusowych obejmuje:

 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, ANSYS, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;

Usługi kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostały klastry lokalne połączone siecią PIONIER.

W WCSS usługi kampusowe wdrożone zostały na klastrze kampusowym. Osoby chcące skorzystać z usługi, powinny zarejestrować się w portalu użytkownika. Usługi dostępne są z poziomu portalu.

Podsumowanie

Kontakt

Jerzy Pankiewicz (koordynator projketu PLATON w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202355
email: jerzy.pankiewicz@wcss.pl

Wsparcie usługi w WCSS:
platon-u3@wcss.pl
tel. (+48) 713202043

Kierownik usług kampusowych: Roman Wyrzykowski, PCz

 • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

  Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.