Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Third Implementation Phase

Status: Zakończony

Projekt PRACE-3IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 3rd Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP i PRACE-2IP. Trwał od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2014 r. (zadania związane z PCP do 30 czerwca 2016 r.). Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-312763).

WCSS działał jako Third Party polskiego partnera projektu - Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - PCSS.

WCSS brał udział w pracach grup roboczych:

  • WP2 Policies and Procedures
  • WP4 Training
  • WP6 Operations of the Distributed RI
  • WP7 Application Enabling and Support

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.