Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Struktura i regulaminy

Regulamin Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Na mocy Porozumienia Uczelni Wrocławskich i Wrocławskich Placówek Naukowo-Badawczych z 4 maja 1994 roku w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy obliczeniowej, zwanego dalej Porozumieniem Środowiskowym, Politechnika Wrocławska pełni rolę Jednostki Wiodącej, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zwanej dalej WASK, oraz ośrodka obliczeń naukowych.

Politechnika Wrocławska jako Jednostka Wiodąca, działając zgodnie z § 23 i § 25 Statutu Uczelni, utworzyła z dniem 21 grudnia 1994 roku Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, zwane dalej Centrum.

Więcej ...

Struktura organizacyjna

Więcej ...

Pracownicy

Dyrekcja WCSS

  • Dyrektor
    dr inż. Jacek Oko
 
  • Zastępca dyrektora
    dr inż. Józef Janyszek
    tel. 71 320 24 56
 

Więcej ...

Zamówienia Publiczne

Więcej ...