Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum PL-Grid

Konsorcjum PL-Grid (Polish National Grid Initiative) zostało utworzone w styczniu 2007 roku w celu budowy gridowej infrastruktury obliczeniowej dla środowiska naukowego. Powstała infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych prowadzonych przez zespoły pracujące w różnych miejscach. Umożliwia polskim naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.

W skład konsorcjum PL-GRID, oprócz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, wchodzą następujące instytucje:

 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie (ACK CYFRONET AGH)
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie (ICM UW)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu (PCSS)
 • CI TASK – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku (CI TASK)

Konsorcjum PL-Grid jest zarządzane przez Radę Konsorcjum pełniącą funkcje stanowiące i nadzorcze.

Działania WCSS w Konsorcjum PL-Grid

 • budowa infrastruktury PL-Grid w ramach realizacji następujących projektów: PL-Grid, PL-Grid Plus, PL-Grid NG
 • utrzymanie, rozwój i obsługa infrastruktury PL-Grid, w ramach zasobów udostępnianych przez WCSS

Strona internetowa:

http://www.plgrid.pl/

Kontakt:

mateusz.tykierko@pwr.edu.pl

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

  Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

 • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

  Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...