Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum PLATON

Konsorcjum Platon zostało powołane w 2008 r. w celu realizacji projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON, który miał na celu rozwój krajowej infrastruktury technicznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum, oprócz WCSS, wchodzą jednostki będące również członkami konsorcjum PIONIER.

W ramach projektu zrealizowano wdrożenie następujących platform usługowych dostępnych dla środowiska naukowego:

 • usługa wideokonferencji,
 • eduroam,
 • usługi kampusowe,
 • platforma powszechnej archiwizacji,
 • platforma naukowej interaktywnej telewizji.

Obecnie w ramach konsorcjum prowadzone są prace związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonych usług.

Działania WCSS w konsorcjum PLATON:

 • utrzymywanie i obsługa usługi telekonferencji
 • koordynacja usługi eduroam na terenie Wrocławia
 • wsparcie usługi naukowej i interaktywnej telewizji HD
 • wsparcie usługi powszechnej archiwizacji

Strona internetowa:

http://wcss.platontv.pl/

Kontakt:

wideokonferencje@wcss.pl

kdm@wcss.pl

wask@wcss.pl

platon-u4@wcss.pl

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

  Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

 • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

  Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...