Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum PRACE

Konsorcjum Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) jest międzynarodową  organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli.  Ma ona na celu wparcie europejskiej nauki poprzez dostarczenie naukowcom i zainteresowanym przedstawicielom przemysłu światowej klasy infrastruktury i usług HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej. Infrastruktura badawcza PRACE-RI (PRACE - Research Infrastructure) budowana jest poprzez realizację kolejnych projektów współfinansowanych ze środków 7. Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020,w których bierze udział również WCSS.

W inicjatywę zaangażowane są jednostki badawcze i superkomputerowe z 26 krajów Europy. Poszczególne organizacje członkowskie tworzą europejską strukturę superkomputerową, umożliwiając dostęp do swoich zasobów obliczeniowych.

Działania WCSS w konsorcjum PRACE:

WCSS działa jako Third Party polskiego partnera projektu – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN-PCSS i WCSS bierze udział w pracach następujących grup roboczych:

 • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototypowanie i procedury zakupowe HPC)
 • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji)

Strona internetowa:

http://www.prace-ri.eu

Kontakt:

agnieszka.kwiecien@wcss.pl

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

  Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

 • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

  Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...