Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konsorcjum CLARIN-PL

CLARIN-PL to polskie konsorcjum naukowe, część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), powstałej w 2012 roku. Zrzeszonych w nim jest sześć jednostek naukowych, w których tworzone są elektroniczne zasoby językowe i narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku polskim.
Członkami konsorcjum są: Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki, Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Wrocławski, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oraz Politechnika Wrocławska – lider projektu. Jednostką odpowiedzialną za realizację celów statutowych konsorcjum jest Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, zlokalizowane na Politechnice Wrocławskiej. Najważniejsze zadanie centrum polega na utrzymywaniu i udostępnianiu narzędzi informatycznych (oprogramowania), zasobów danych oraz maszyn wyposażonych w odpowiednią moc obliczeniową.

Infrastruktura ta służy naukowcom, głównie reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, w prowadzeniu badań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Korzystanie z oprogramowania i aparatury CLARIN jest bezpłatne a utrzymanie polskiego węzła infrastruktury – Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej.

Centrum, oprócz tego, że koordynuje rozwój zasobów, narzędzi i zapewnia utrzymanie zaplecza technicznego, zajmuje się również działaniami na rzecz upowszechniania rozwiązań inżynierii języka w środowisku akademickim poprzez organizację warsztatów, konsultacji oraz redakcję materiałów szkoleniowych.

Strona internetowa