Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konsorcjum PL-Grid

Konsorcjum PL-Grid (Polish National Grid Initiative) zostało utworzone w styczniu 2007 roku w celu budowy gridowej infrastruktury obliczeniowej dla środowiska naukowego. Powstała infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych, prowadzonych przez zespoły pracujące w różnych miejscach. Umożliwia polskim naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.
W skład konsorcjum PL-GRID, oprócz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, wchodzą następujące instytucje:
  • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie (ACK CYFRONET AGH),
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie (ICM UW),
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu (PCSS),
  • CI TASK – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku (CI TASK),
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku (NCBJ).
Konsorcjum PL-Grid jest zarządzane przez Radę Konsorcjum, pełniącą funkcje stanowiące i nadzorcze.

Działania WCSS w Konsorcjum PL-Grid:
  • budowa infrastruktury PL-Grid w ramach realizacji następujących projektów: PL-Grid, PL-Grid Plus, PL-Grid NG;
  • utrzymanie, rozwój i obsługa infrastruktury PL-Grid, w ramach zasobów udostępnianych przez WCSS.
Najnowszym działaniem w ramach konsorcjum była realizacja projektu EuroCC, w  ramach którego powstało Narodowe Centrum Kompetencji HPC. Obecnie prace są kontynuowane w projekcie EuroCC 2.

Strona internetowa