Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Współpraca

Konsorcjum WASK

Konsorcjum WASK jest porozumieniem, które łączy środowiska naukowe, badawcze i akademickie, zapewniając im dostęp do Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK).

Więcej ...

Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER jest porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi ośrodkami  Miejskich Sieci Akademickich i Centrami Komputerów Dużej Mocy. Konsorcjum określa określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej ...

Konsorcjum PL-Grid

Konsorcjum PL-Grid zostało utworzone w celu budowy gridowej infrastruktury obliczeniowej dla środowiska naukowego. Powstała infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych. Umożliwia naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.

Więcej ...

Konsorcjum PLATON

Konsorcjum Platon zostało powołane w celu realizacji projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON, który miał na celu rozwój krajowej infrastruktury technicznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych.

Więcej ...

Konsorcjum IATI

Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) został  stworzony w celu zintegrowania prac naukowo-badawczych prowadzonych przez  uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Działania konsorcjum pogrupowane są w wydzielonych obszarach tematycznych, które gromadzą wiedzę o zasobach i działaniach partnerów.

Więcej ...

Konsorcjum PRACE

Konsorcjum Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu wparcie europejskiej nauki poprzez dostarczenie naukowcom i zainteresowanym przedstawicielom przemysłu światowej klasy infrastruktury i usług HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej.

Więcej ...

Polish Data Center Association

Konsorcjum Polish Data Center Association (PDCA) jest organizacją skupiającą polskie ośrodki przetwarzania danych. Celem konsorcjum jest promocja idei bezpiecznego przechowywania informacji oraz zachęcanie polskich firm i instytucji państwowych do rozwoju z wykorzystaniem usług profesjonalnego przetwarzania danych.

Więcej ...

Klaster ICT

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) powstał, by zintegrować działania uczelni, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych związanych z branżą ICT. Celem Klastra jest udostępnianie platformy współpracy dla polskich i europejskich firm, instytucji oraz wyższych uczelni technicznych działających w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Więcej ...

  • Rozpoczął się 9. nabór do programu SHAPE

    Zachęcamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

  • Konferencja: AZON - cyfrowe partnerstwo dla nauki

    Zapraszamy na konferencję poświęconą Atlasowi Zasobów Otwartej Nauki - platformie, której celem jest poprawa dostępności i zwiększenie jakości zasobów naukowych oraz ułatwienie ich ponownego wykorzystywania.

  • 19. nabór wniosków o granty PRACE

    Kolejny raz można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC. W ramach naboru udostępniono specjalną ścieżkę aplikacyjną dla przedsiębiorców (Industry Track).

Zamówienia Publiczne

Więcej ...